Funkcja: dowódca oddziału
Stopień wojskowy: pułkownik WP

Urodził się w Rudakach w powiecie święciańskim. Przed Powstaniem służył w garnizonie rosyjskim w Białymstoku w stopniu sztabskapitana Libawskiego pułku piechoty. 

W kwietniu opuścił Białystok i razem z kilkoma oficerami (bracia Julian i Bogusław Ejtminowicze, Antoni Barancewicz, Kazimierz Kobyliński) trafił do oddziału Duchińskiego. Później utworzył własny oddział i walczył na Białostocczyźnie i w Augustowskiem. Współdziałał z oddziałami płk Pawła Suzina i Wiktora Hłaski. W sierpniu 1863 przeszedł w rejon Puszczy Białej i Puszczy Zielonej. Wielu Kurpiów wstąpiło wówczas do oddziału Brandta.

Ponad pół roku walczył w Powstaniu. Dosłużył się stopnia pułkownika. W grudniu 1863 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1880 roku. Później wrócił do kraju.